לרופא המסור והנאמן

המציל נפשות של מטופליו במסירות ובמקצועיות ובחכמה ובתבונה ומלאכתו מלאכת קודש ובנועם

איש מקשיב לכל פונה, איש טוב ומטיב. שלם במידות ש"בין אדם לחברו" מכזע היחס

ד"ר ערן תמיר הי"ו

תודה רבה מקרב לב על השליחות הרפואית שלך הנעשית לי ולכל המטופלים הבאים בצל קורתך המסירות אין קץ.

לשנה טובה ומתוקה לכב' ולכל המשפחה

בהערכה ובהוקרה