לד"ר תמיר היקר

העט דל אך לא נחדל מלהודות

על גילוי אחריות ואיכפתיות

בכל מצב ובכל זמן

לכל פצינט אתה מסור ונאמן

החיוך עליך תמיד שורה

ועוד רצינו להודות על מקצועיות שאין לה מתחרה

לא נצליח ביריעה כה קצרה לבטא את תחושת ההוקרה

נשחיל תפילה לבורא העולמים

שתמשיך להיות שליח נאמן כל הימים

מתוך בריאות שימחה ומרץ עלומים

בהערכה עמוקה

משפ' ברנשטיין