שבר באצבע הקטנה (זרת)

שבר באצבע 5

האצבע הקטנה בכף הרגל, או הזרת, חשופה לפגיעה בשל מיקומה בצד כף הרגל. השבר מתרחש בדרך כלל כשהולכים יחפים בבית והאצבע הקטנה פוגעת ברגל של שולחן או מיטה ומתקפלת החוצה.

לעיתים לא מתרחש שבר אלא פריקה של המפרק בין הגלילים. לאחר החבלה האצבע מתנפחת ומופיע כיחלון בעור האצבע ולעתים גם בגב כף הרגל. נגיעה באצבע וניסיון הנעה גורמים לכאב עז. השבר מרחש בדרך כלל בגליל המקורב (ראה תמונה).

שבר עם תזוזה עלול לגרום לעיוות במבנה האצבע ושינוי במנח האצבע. העיוות השכיח הוא סטיה של האצבע הצידה והגדלת המרווח בין האצבע הקטנה לאצבע שלידה. האבחנה של השבר או הפריקה מתבצעת בצילום רנטגן רגיל.

הטיפול הוא פשוט ונדיר שיש צורך בניתוח. אם השבר גרם לשינוי במנח האצבע יש לבצע החזרה סגורה באמצעות משיכה ותיקון המנח, תחת זריקת הרדמה מקומית ולאחר מכן לקבע את האצבע השבורה לאצבע שלידה עם פלסטר למשך 3-4 שבועות. אם מנח האצבע לא השתנה פשוט מבצעים קיבוע כנ"ל. בדרך כלל לאחר מספר שבועות קיבוע ניתן לחזור לתפקוד מלא.