פריקה של הגידים הפרונאלים

השרירים הפרונאלים הארוך והקצר נמצאים בחלק החיצוני של השוק ומעל הקרסול הם מתחברים לגידים הפרונאלים הארוך והקצר שעוברים מאחורי עצם הפטישון הלטרלי ומשם ממשיכים ומתחברים לעצמות כף הרגל (ראה תמונה).

הגידים הפרונאלים מבצעים תנועת אוורסיה – הנעת  כף הרגל לכיוון חיצוני ויש להם תפקיד חשוב בייצוב הקרסול ומניעת נקעים. מאחורי הפטישון החיצוני הגידים הפרונאלים עוברים בתוך תעלה בעצם ומוחזקים בתוך התעלה ברצועה שחוסמת את התעלה.

פריקה של הגידים הפרונאלים מתרחשת  לאחר חבלה של סיבוב פנימי לקרסול הגורמת לקרע של הרצועה הנ"ל לעתים בשילוב עם שבר תלישה. בעקבות החבלה הגידים הפרונאלים יוצאים מהתעלה מאחורי הפטישון החיצוני ואפשר לראות ולחוש אותם מתחת  לעור של הפטישון החיצוני.
הטיפול במצב זה הוא ניתוח להחזר. הגידים למיקומם המאחורי הפטישון ולייצוב הגידים בתוך התעלה.