הצלת אצבעות מכריתה

האצבעות הן אחד האזורים השכיחים ביותר להופעת פצעים בסוכרתיים.  עיוות מבני הנקרא אצבע פטישונית שכיח בקרב סוכרתיים ותורם להופעת הפצעים. הפצעים באצבעות מופיעים במספר אזורים אופיניים.

  1. בקצה האצבע  מנעל לוחצת במידה קטנה מדי או מלחץ של הסוליה באצבע פטישונית.
  2. בחלק העליון של האצבע אצבע פטישונית משפשוף בגג הנעל.
  3. בין האצבעות מלחץ של אצבע אחת על הצמודה לה.

הפצע מופיע כתוצאה מלחץ ושפשוף (פצע לחץ) אך עלול בהמשך להזדהם בשל חדירת חיידקים ולגרום לזיהום בעצם ובמפרק. דרך טיפול מקובלת ושכיחה במצב שבו קיים פצע באצבע עם זיהום בעצם ובמפרק היא כריתה של האצבע.

הכריתה אכן פותרת את הזיהום אך המחיר כבד. חשוב לציין שאובדן אצבע לא מפריע לתפקוד ולא משפיע על צורת ההליכה אך אובדן איבר בגוף והפגיעה בשלמות  הוא אירוע קשה מבחינה נפשית.

ניתן להציל אצבעות מכריתה ולרפאם גם אם קיים זיהום בעצם ובמפרק. כל עוד מעטפת הרקמה הרכה סביב האצבע לא עברה נמק ואין חסימה של העורקים ברגל  ניתן להציל את האצבע!

הטיפול כולל ניקוי העצם המזוהמת עם כלים כירורגיים, מתן אנטיביוטיקה מתאימה, הסרת לחץ מהפצע וטיפול יומי בפצע. בשיטה זו הסיכוי להצלחה טוב מאוד.